Ιστορικό

Εικόνα: 
Ιστορικό

Η "Ράπτης Ι.Α&Ι Ο.Ε" ξεκινά την παρουσία της στον χώρο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και περιελίξεων μοτέρ το 1973 με ιδρυτές τους Ράπτη Γεώργιο και Ράπτη Θεόδωρο ως εργολάβους ηλεκτρικών έργων.

Σήμερα η Εταιρία διοικείται από την δεύτερη γενιά, τους Ράπτη Ιωάννη του Θεοδώρου, Ράπτη Ιωάννη του Γεωργίου και Ράπτη Αλέξανδρο του Γεωργίου και αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρίες στον τομέα της.