Εταιρία

Εικόνα: 
Εταιρία

Η Εταιρία "Ράπτης Ι.Α&Ι Ο.Ε" ειδικεύεται από το 1973 στον τομέα των ηλεκτροβιομηχανικών εγκαταστάσεων, αυτοματισμών και περιελίξεων μοτέρ.

Η πολυετής εμπειρία της, η τεχνογνωσία σε ηλεκτρικά έργα μέσης και χαμηλής τάσης σε κτίρια, βιομηχανικούς χώρους και πλοία, καθώς και επισκευές –περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, γεννητριών της δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να υπερέχει σε κάθε είδους ηλεκτρολογικά έργα, συντηρήσεις και βλάβες, με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στην οδό Ήρας 12 στον Ταύρο Αττικής.